உண்ணுதல் குறைபாடுகள்

உண்ணுதல் குறைபாடுகள்

அனோரெக்ஸியா நெர்வோசா

அனோரெக்ஸியா நெர்வோசா

மனநலப் பிரச்னைகளை ஆயுர்வேதம் குணமாக்குமா?

மனநலப் பிரச்னைகளை ஆயுர்வேதம் குணமாக்குமா?

மனநலப் பிரச்னைகொண்டோர்மீது பாரபட்சம் வேண்டாம்

மனநலப் பிரச்னைகொண்டோர்மீது பாரபட்சம் வேண்டாம்

களங்கவுணர்வைக் குறைக்கவேண்டும்

களங்கவுணர்வைக் குறைக்கவேண்டும்

புதிது என்ன?

எங்கள் செய்திமடலில் இணையவும்

உதவிக்குத் தொடர்புகொள்ளவும்

 • iCALL
  022-25521111
  8 am - 10 pm, Monday to Saturday

 • Parivarthan
  080-65333323
  4 pm - 10 pm, Monday to Friday

 • Sneha India
  044-24640050, 24/7