அறியாத வயது

டாக்டர் ஷ்யாமளா வத்ஸா

கல்வி என்பது வேலை பெறுவதற்கான ஒரு கருவி என்றுதான் பலரும் நினைக்கிறார்கள். அதைக்கொண்டு தங்கள் குடும்பத்தைக் காப்பாற்றலாம், கடன்களைத் திரும்பச் செலுத்தலாம் என்றுமட்டுமே அவர்களுடைய சிந்தனை இருக்கிறது. சில இளைஞர்கள்மட்டும், இந்த வலையிலிருந்து வெளியேறி, தங்களுடைய மனத்துக்குப் பிடித்தவற்றைச் செய்கிறார்கள்.

இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மனநலத்துறையில் பணியாற்றிவரும் டாக்டர் ஷ்யாமளா வத்ஸா பெங்களூரைச் சேர்ந்த மனநல நிபுணர். இளைஞர்களைப்பற்றி இவர் எழுதும் பத்தி இது, பதினைந்து நாள்களுக்கு ஒருமுறை இங்கே வெளியாகும். இதுபற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துகள் அல்லது கேள்விகள் இருந்தால், பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியில் இந்தப் பத்தி எழுத்தாளரைத் தொடர்புகொள்ளலாம்: columns@whiteswanfoundation.org