மன நலனைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

கணினிமயமாக்கப்பட்ட CBT சிகிச்சை மனச்சோர்வைக் குணப்படுத்துவதில் பயன்படவில்லை​

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

உணர்வுசார் நடத்தைச் சிகிச்சை முறை என்பதுமன அழுத்தத்திற்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் நன்மை பயக்கும்மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் ஆதாரப்பூர்வமான சிகிச்சைமுறைகளுள் ஒன்றுஆனால் கைபேசிச் செயலி அல்லது இணையதளத்தால் கணினிமயமாக்கப்பட்ட முறைஇவ்வகை மனநோய்க்கு சிகிச்சையளிப்பதில் பயனுள்ளதாக இல்லை.

UKவின் யோர்க் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மற்றவர்கள் நட்த்திய ஆய்வில்சிகிச்சையளிப்பருடனான நேருக்கு நேர் இடைவினையை உள்ளடக்கிய சிகிச்சை முறைமன அழுத்தம் கொண்ட நபர்கள்குறிப்பாக மிதமான மற்றும் தீவிரமானவர்களிடம் அதிகப் பயனுள்ளதாக இருந்தது நிருபிக்கப்பட்டு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  CBTயானது அந்நபரிடம்சிந்தனைச் செயல்முறையைக் கட்டுப்படுத்த ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் புரிந்து கொள்ளல் வழிகள் மூலமாகஎதிர்மறைச் சிந்தனை முறை மற்றும் மன அழுத்தத்துடன் தொடர்புடைய நடத்தைகளை மாற்ற உதவுகிறதுஇங்கிலாந்து முழுவதும் 691 மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வுபிரிட்டன் மருத்தவ ஆய்விதழில் பதிப்பிக்கப்பட்டதுமுழுமையான ஆய்வினை இங்கு படிக்கவும்

அல்லது இணையதளத்தால் கணினிமயமாக்கப்பட்ட முறைஇவ்வகை மனநோய்க்கு சிகிச்சையளிப்பதில் பயனுள்ளதாக இல்லை.

UKவின் யோர்க் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மற்றவர்கள் நட்த்திய ஆய்வில்சிகிச்சையளிப்பருடனான நேருக்கு நேர் இடைவினையை உள்ளடக்கிய சிகிச்சை முறைமன அழுத்தம் கொண்ட நபர்கள்குறிப்பாக மிதமான மற்றும் தீவிரமானவர்களிடம் அதிகப் பயனுள்ளதாக இருந்தது நிருபிக்கப்பட்டு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  CBTயானது அந்நபரிடம்சிந்தனைச் செயல்முறையைக் கட்டுப்படுத்த ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் புரிந்து கொள்ளல் வழிகள் மூலமாகஎதிர்மறைச் சிந்தனை முறை மற்றும் மன அழுத்தத்துடன் தொடர்புடைய நடத்தைகளை மாற்ற உதவுகிறதுஇங்கிலாந்து முழுவதும் 691 மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வுபிரிட்டன் மருத்தவ ஆய்விதழில் பதிப்பிக்கப்பட்டதுமுழுமையான ஆய்வினை இங்கு படிக்கவும்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org