வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பணியிடத்துக்குத் திரும்புதல்

பணியிடத்துக்குத் திரும்புதல்

மன நலக் குறைபாடு பழைய நிலைக்குத் திரும்புதல் என்றால் என்ன?

மன நலக் குறைபாடு பழைய நிலைக்குத் திரும்புதல் என்றால் என்ன?

COVID-19ன்போது முதியோர் மன நலன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

COVID-19ன்போது முதியோர் மன நலன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும்போது மன நலனைக் கையாளுதல்

வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும்போது மன நலனைக் கையாளுதல்

சமூகத்தை மீண்டும் கட்டமைத்தல்: நம்பிக்கைக்கு ஆதரவான ஒரு வாதம்

இயல்புநிலையை மறுவரையறை செய்தல், ஒரு நோய்ப்பரவலின்போது நம்பிக்கையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கு என்ன செய்யவேண்டும் என்று ஆராய்தல்

இயல்புநிலையை மறுவரையறை செய்தல், ஒரு நோய்ப்பரவலின்போது நம்பிக்கையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கு என்ன செய்யவேண்டும் என்று ஆராய்தல்

ஒவ்வொருவரும் சரியானவிதத்தில் எதிர்வினையாற்றவேண்டும், அதுதான் அவர்களைக் காக்கும்

ஒவ்வொருவரும் சரியானவிதத்தில் எதிர்வினையாற்றவேண்டும், அதுதான் அவர்களைக் காக்கும்

மீண்டும் தொலைபேசியின் ஆட்சி

மீண்டும் தொலைபேசியின் ஆட்சி

COVID-19ன்போது தனிமையைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

COVID-19ன்போது தனிமையைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

எனக்கு COVID-19 இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, அதற்காக மக்கள் என்னைக் குற்றம் சாட்டினார்கள்

எனக்கு COVID-19 இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, அதற்காக மக்கள் என்னைக் குற்றம் சாட்டினார்கள்

வருத்தங்களை வெல்லுதல்

வருத்தங்களை வெல்லுதல்

க்ளஸ்ட்ரோஃபோபியா என்றால் என்ன?

க்ளஸ்ட்ரோஃபோபியா என்றால் என்ன?

வயதானவர்களுக்கான யோகா

உளவியல் சமூகவியல் குறைபாடுகளைக் கொண்டவர்கள் : ஓர் இந்தியப் பார்வை

உளவியல் சமூகவியல் குறைபாடுகளைக் கொண்டவர்கள் : ஓர் இந்தியப் பார்வை

உணர்வு அதிர்ச்சியின் பொருளைப் பிரித்துப்பார்த்தல்

உணர்வு அதிர்ச்சியின் பொருளைப் பிரித்துப்பார்த்தல்

வயதான நேரத்தில், உடன்பிறந்தோரைக் கவனித்துக்கொள்வது சவால்தான்

வயதான நேரத்தில், உடன்பிறந்தோரைக் கவனித்துக்கொள்வது சவால்தான்

குடும்பம் மற்றும் சூழல் அழுத்தங்களால் ஏற்படும் உடல் தோற்றப் பிரச்னைகள்

முதியவர்களின் நலனை மேம்படுத்த என்ன செய்யலாம்?

மாற்றுத்திறன் கொண்ட ஒரு குழந்தையை வளர்த்தல்

ஒரு பதின்பருவப் பெண்ணுடைய மனநலனைப் பாதிக்கக்கூடியவை எவை?

ஒரு பதின்பருவப் பெண்ணுடைய மனநலனைப் பாதிக்கக்கூடியவை எவை?

மாறுபட்ட பாலினத்தன்மை கொண்டவர்கள் ஆலோசனை பெறக்கூடிய ஒரு நம்பகமான சிகிச்சையாளர் யார்?

மருந்துகள்: தவறான நம்பிக்கைகளும் உண்மைகளும்

மருந்துகள்: தவறான நம்பிக்கைகளும் உண்மைகளும்

விழிப்புணர்வு தேவை

கர்ப்பம்: மகிழ்ச்சியாகவும் பூரிப்போடும் இருக்கவேண்டிய கர்ப்பிணிப் பெண் சோர்வாக இருப்பது ஏன்? அவருக்கு மனச்சோர்வுப் பிரச்னை இருக்கிறதா?

கர்ப்பம்: மகிழ்ச்சியாகவும் பூரிப்போடும் இருக்கவேண்டிய கர்ப்பிணிப் பெண் சோர்வாக இருப்பது ஏன்? அவருக்கு மனச்சோர்வுப் பிரச்னை இருக்கிறதா?

மனநலம் மற்றும் நரம்புச் சிதைவு நோய்கள். அல்சைமர்ஸ், பார்கின்சன்’ஸ் மற்றும் டிமென்சியாவுடன் வாழ்தல்.

கர்ப்பம்: தூக்கப் பிரச்னைகள் இயல்பானவையா?

வேலை நீக்கத்தின்போது நிறுவனம் பணியாளர்களுக்கு உதவுதல்

வேலை நீக்கத்தின்போது நிறுவனம் பணியாளர்களுக்கு உதவுதல்

இளைஞர்களுடைய ஆண்மைபற்றிய கருத்துகளைச் செதுக்குவதில் தந்தைமார்கள் ஒரு முக்கியப் பங்கை ஆற்றுகிறார்கள்

மனநலப் பிரச்னை கொண்ட குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்கான உறவு அறிவுரை

உரையாடல்: கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை வளர்ப்பின்போது மனநலனானது தாய் மற்றும் சேய் இருவருக்கும் முக்கியம்

மனச்சோர்வு: குழந்தைகள் சொல்லாதவற்றையும் கவனிக்கவேண்டும்

கருச்சிதைவு ஒரு பெண்ணின் மனநலனைப் பாதிக்குமா?

மனச்சோர்வு அல்லது பதற்றம் கொண்ட துணைவரைக் கையாளுதல்

மனச்சோர்வு அல்லது பதற்றம் கொண்ட துணைவரைக் கையாளுதல்

இயங்கியல் பழகுமுறைச் சிகிச்சை: ஓர் அறிமுகம்

இயங்கியல் பழகுமுறைச் சிகிச்சை: ஓர் அறிமுகம்

மதிப்பிடல் உரையாடலை எண்ணிப் பதற்றமா? அதற்குத் தயாராவது எளிதுதான்!

மதிப்பிடல் உரையாடலை எண்ணிப் பதற்றமா? அதற்குத் தயாராவது எளிதுதான்!

ப்ளூ வேல் சவால்: பெற்றோர் என்ன செய்யலாம்?

ப்ளூ வேல் சவால்: பெற்றோர் என்ன செய்யலாம்?

இடைவிட்ட வெடிப்புக் குறைபாடு

இடைவிட்ட வெடிப்புக் குறைபாடு

பேட்டி: அவருடைய துணைவருக்கு மனநலப் பிரச்னை இருக்கிறதோ?

பேட்டி: அவருடைய துணைவருக்கு மனநலப் பிரச்னை இருக்கிறதோ?

ஆலோசனை வழங்குதல் என்றால் என்ன? அது எப்போது உதவலாம்?

ஆலோசனை வழங்குதல் என்றால் என்ன? அது எப்போது உதவலாம்?

பெருநிறுவனப் பிரிவில் மனநலப் பிரச்னைகள் எப்படிப் பார்க்கப்படுகின்றன

பெருநிறுவனப் பிரிவில் மனநலப் பிரச்னைகள் எப்படிப் பார்க்கப்படுகின்றன

புதிய தாய்மை: தாய்ப்பாலூட்டுவதுபற்றித் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியவை

புதிய தாய்மை: தாய்ப்பாலூட்டுவதுபற்றித் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியவை

உண்மைக்கதை: தாய்மை என்னுடைய நட்புகளை மறுவரையறை செய்தது

உண்மைக்கதை: தாய்மை என்னுடைய நட்புகளை மறுவரையறை செய்தது

எளிய கணங்களை ரசித்து அனுபவிக்கக் கற்றுகொள்ளுதல்

எளிய கணங்களை ரசித்து அனுபவிக்கக் கற்றுகொள்ளுதல்

புகைப்படமெடுப்பது ஆரோக்கியத்துக்கு உதவுமா?

புகைப்படமெடுப்பது ஆரோக்கியத்துக்கு உதவுமா?

ஆன்ட்டி-டிப்ரஸன்ட்களைப்பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஆன்ட்டி-டிப்ரஸன்ட்களைப்பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பாராளுமன்றத்தில் மனநலப் பராமரிப்பு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது

பழக்கங்கள் எப்படி அடிமைத்தனமாகின்றன

பதின்பருவத்தினருடைய மூளைக்குள்

ஆண்மைபற்றிய சமூகச் சிந்தனைகளால், ஆண்கள் அவர்களுடைய உணர்வு அனுபவத்திலிருந்து விலகியிருக்கலாம்

ஆண்மைபற்றிய சமூகச் சிந்தனைகளால், ஆண்கள் அவர்களுடைய உணர்வு அனுபவத்திலிருந்து விலகியிருக்கலாம்

பணியிட மனநலம்: துயரமாக உணரும் ஒரு பணியாளருடன் மேலாளர் அல்லது சகபணியாளர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமா?

பணியிடத்தில் பெண்கள் பாலியல்ரீதியில் துன்புறுத்தப்படுதல்: மன நலத் தாக்கம்

பணியிடத்தில் பெண்கள் பாலியல்ரீதியில் துன்புறுத்தப்படுதல்: மன நலத் தாக்கம்

பணியிடக் கொடுமைப்படுத்தல் அறிகுறிகள், அதை எப்படி எதிர்ப்பது

பணியிடக் கொடுமைப்படுத்தல் அறிகுறிகள், அதை எப்படி எதிர்ப்பது

தீவிர நோய் என்பது, அசாதாரணமான ஒரு புதிய எதார்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

உடன்பிறந்தோருக்கிடையிலான போட்டியைச் சமாளித்தல்

தவறான நம்பிக்கைகளும் உண்மைகளும்: ஆண்களும் மனநலனும்

ஆண்கள் நிபுணருடைய உதவியைப் பெறுவது குறைவு

நேர்காணல்: மனநலப் பிரச்னை கொண்ட ஒருவருடன் சிறப்பாகத் தொடர்பு கொள்வது எப்படி?

ஆண்கள் உடல் தோற்றப் பிரச்னைகளை அனுபவிக்கிறார்களா?

நேரச் செழுமை: நலனுக்கு முக்கியத் தேவை

தன்னிறைவு மக்களிடையே திருமணம் மற்றும் குழந்தைவளர்ப்பு

தன்னிறைவு மக்களிடையே திருமணம் மற்றும் குழந்தைவளர்ப்பு

தன் கதையைச் சொல்லுவது எப்படி?

தன் கதையைச் சொல்லுவது எப்படி?

குழந்தைப்பேற்றுக்குப் பிந்தைய மனச்சோர்வு ஆம், நான் அதைப்பற்றிப் பேசுகிறேன். இல்லை, நான் இதை எண்ணி நாணப்படவில்லை

குழந்தைப்பேற்றுக்குப் பிந்தைய மனச்சோர்வு ஆம், நான் அதைப்பற்றிப் பேசுகிறேன். இல்லை, நான் இதை எண்ணி நாணப்படவில்லை

மனமாக்க அடிப்படையிலான சிகிச்சை: செயல்படுமுன்னர் சிந்திக்கக் கற்றுக்கொள்ளுதல் 

மனமாக்க அடிப்படையிலான சிகிச்சை: செயல்படுமுன்னர் சிந்திக்கக் கற்றுக்கொள்ளுதல் 

ஆட்டிச நிறமாலைக் குறைபாடு

ஆட்டிச நிறமாலைக் குறைபாடு

புதிதாகத் தாயாதல்: தாயின் நலனில் கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினரின் பங்கு என்ன?

புதிதாகத் தாயாதல்: சிலர் அதீதமாகக் கவலைப்படுகிறார்களா?

புதிதாகத் தாயாதல்: சமீபத்தில் குழந்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு தாய்க்குச் சோகமும் திகைப்பும் ஏற்படுவது ஏன்...  

பாலியல் தொடர்பான தவறான நம்பிக்கைகள் துயரத்தை உண்டாக்குமா?

அழுத்தம் நிறைந்த குழந்தைப்பருவத்தால் மன அழுத்தம் வருமா?

அன்புக்குரிய ஒருவரைத் தற்கொலையினால் இழந்த ஒருவரிடம் பேசுவது எப்படி?

அன்புக்குரிய ஒருவரைத் தற்கொலையினால் இழந்த ஒருவரிடம் பேசுவது எப்படி?

பாத்திரங்கள் மாறும்போது: வயதான பெற்றோரைக் கவனித்தல்

அனைத்துவிதமான வன்முறைகளும் (பாலியல்ரீதியிலானவை, மற்றவை) ஆற்றலால் தூண்டப்படுகின்றன

தன்னிறைவடைந்தவர்களுடைய நட்பும் காதலும்

தீய பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் பிரச்னை கொண்ட ஒரு நண்பருடன் பேசுவது எப்படி?

அச்சத் தாக்குதலை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது

தாய்மைக்குத் தயாராதல்: மனநலப் பிரச்னை உள்ள ஒருவர் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாமா?

தற்கொலையைப்பற்றிச் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கும் ஒருவர் அந்த எண்ணத்திலிருந்து மீள்வதற்கு உதவுவது எப்படி?

தற்கொலையைப்பற்றிச் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கும் ஒருவர் அந்த எண்ணத்திலிருந்து மீள்வதற்கு உதவுவது எப்படி?

OCD என்பது விளையாட்டில்லை

OCD என்பது விளையாட்டில்லை

தற்கொலையைத் தடுத்தல்: கொஞ்சம் சிரமம்தான், ஆனால், இதில் எல்லாரும் உதவலாம்!

தற்கொலையைத் தடுத்தல்: கொஞ்சம் சிரமம்தான், ஆனால், இதில் எல்லாரும் உதவலாம்!

HIV மற்றும் மனநலனுக்கிடையில் ஓர் இணைப்பு உள்ளது

HIV மற்றும் மனநலனுக்கிடையில் ஓர் இணைப்பு உள்ளது

தனிப்பட்ட கதை: வாழ்நாள்முழுவதும் தொடரும் ஒரு மனநலப் பிரச்னையுடன் வாழ்தல்

தனிப்பட்ட கதை: வாழ்நாள்முழுவதும் தொடரும் ஒரு மனநலப் பிரச்னையுடன் வாழ்தல்

சிகிச்சை வழங்குபவருக்குச் சிகிச்சை வழங்குதல்

வேலை நீக்கமும் நம்பிக்கையின்மையும்

வேலை நீக்கமும் நம்பிக்கையின்மையும்

COVID-19ன்போது மருத்துவர்கள் நலனுக்கான ஒரு கையேடு

COVID-19 ன்போது முதியோர் மன நலன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

COVID-19 ன்போது முதியோர் மன நலன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

NIMHANS பிறப்புக்கால மன நலச் சேவைகள், பெங்களூர், இந்தியா - கர்ப்பமாக உள்ள, புதிதாகக் குழந்தை பெற்ற பெண்களுக்கான வழிகாட்டல் குறிப்பு

COVID-19 உங்கள் உணர்வு நலனைக் கவனித்துக்கொள்ளுதல்

குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தல் என்றால் என்ன?

குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தல் என்றால் என்ன?

துயரத்தைச் சமாளிக்க உதவும் ஆதரவுக் குழுக்கள்

துயரத்தைச் சமாளிக்க உதவும் ஆதரவுக் குழுக்கள்

விரிதிறன் என்றால் என்ன?

விரிதிறன் என்றால் என்ன?

மனச்சோர்வுபற்றி மக்கள் அவசியம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியவை என்னென்ன?

மனச்சோர்வுபற்றி மக்கள் அவசியம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியவை என்னென்ன?

ஓர் ஆலோசகர் பின்பற்றவேண்டிய நெறிமுறைகள் என்னென்ன?

ஓர் ஆலோசகர் பின்பற்றவேண்டிய நெறிமுறைகள் என்னென்ன?

மகிழ்ச்சியாக இருக்கவேண்டுமென்றால், தனக்குத்தானே இலக்குகளை நிர்ணயித்துக்கொள்ளவேண்டும் 

விரிதிறனைப் புரிந்துகொள்ளுதல்: அதன் உண்மைப் பொருள் என்ன?

விரிதிறனைப் புரிந்துகொள்ளுதல்: அதன் உண்மைப் பொருள் என்ன?

சைக்கோசொமாடிக் நோய்/ சோமடோஃபார்ம் குறைபாடு

க்ளெப்டோமேனியா

சொல் சாராத கற்றல் குறைபாடு

துன்புறுத்தப்பட்ட குழந்தைகளைக் கவனித்துக்கொள்ளுதல் : செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

துன்புறுத்தப்பட்ட குழந்தைகளைக் கவனித்துக்கொள்ளுதல் : செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

புதிய தாய்மை: குழந்தை பிறந்தபின் தாயின் தூக்கத்தில் பிரச்னைகள் வருமா? 

புதிய தாய்மை: குழந்தை பிறந்தபின் தாயின் தூக்கத்தில் பிரச்னைகள் வருமா? 

துணைவரிடம் மனச்சோர்வைப்பற்றிப் பேசுவது எப்படி?

துணைவரிடம் மனச்சோர்வைப்பற்றிப் பேசுவது எப்படி?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org