ரீஹபிளிடஷன் (புனர்வாழ்வு) என்றால் என்ன?

ரீஹபிளிடஷன் (புனர்வாழ்வு) என்றால் என்ன? மனநலப் பிரச்னைகளைக் கையாளுவதில் ரீஹபிளிடஷன் எப்படி உதவுகின்றது? இதைப்பற்றி டாக்டர் தா.சிவகுமார் (NIMHANS, பெங்களூரு) விளக்குகிறார்.

Related Stories

No stories found.
logo
வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org