மனநலம் என்பது எல்லாருக்கும் முக்கியம்!

மனநலப் பிரச்னைகளுக்கு எதிரான களங்கவுணர்வைச் சமூகத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து எதிர்க்கவேண்டும் என்கிறார் உலக மனநலக் கழகத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் தினேஷ் புகுரா.

Related Stories

No stories found.
logo
வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org