கவனித்துக்கொள்பவரின் உலகம்

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரைக் கவனித்துக்கொள்கிற ஒருவருடைய வாழ்க்கையே இதனால் மாறிவிடுகிறது என்பதை விளக்குகிறார் NIMHANS மனநலப் பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ்.கே. சதுர்வேதி

Related Stories

No stories found.
logo
வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org