வயது முதிர்ந்தவர்களை பாதிக்கும் மன நல பிரச்சனைகள்
Others

வயது முதிர்ந்தவர்களை பாதிக்கும் மன நல பிரச்சனைகள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பொதுவாக வயது முதிர்ந்தவர்களை பாதிக்கும் மன நலப் பிரச்சினைகளை பற்றி டாக்டர் ப.த.சிவகுமார் (NIMHANS, பெங்களூரு) விவரிக்கின்றார்.
வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org