கவனித்துக்கொள்பவரின் உலகம்மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரைக் கவனித்துக்கொள்கிற ஒருவருடைய வாழ்க்கையே இதனால் மாறிவிடுகிறது என்பதை விளக்குகிறார் NIMHANS மனநலப் பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ்.கே. சதுர்வேதி

Was this helpful for you?

மேலும் வாசிக்க