டாக்டர் ஷ்யாமளா வத்ஸா

image-fallback

பதின்பருவத்தினரின் மனநிலை மாற்றங்கள், ஒரு மனநிலைக் குறைபாட்டின் விளைவுகளாக இருக்கலாம்

image-fallback

வழக்கமான பதின்பருவத்தினர்

image-fallback

வாழ்க்கை: நண்பர்களைச்சுற்றி

image-fallback

குழந்தை அடிக்கடி ஒரேமாதிரியான வேலைகளைச் செய்துகொண்டிருக்கிறதா?

image-fallback

சைக்கோசிஸ்: எதார்த்தத்திலிருந்து விலகுதல்

image-fallback

பேரார்வமும் எதார்த்தமும்

image-fallback

மனநலப் பிரச்னைகளுக்கு மருத்துவரின் தொடர்ந்த ஆய்வுகள் அவசியம்

image-fallback

சிந்தனை நேர்மை: கல்வியின் நோக்கம்

image-fallback

உறவு முறிவு: வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாகலாம்

image-fallback

பிரச்னைகள் நிறைந்த பதின்வயதுகள்

image-fallback

பதின்பருவமும் நல்லுறவும்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org