மௌலிகா ஷர்மா

image-fallback

தேர்வு நேரம்: எதிர்பார்ப்புகள் ஜாக்கிரதை

image-fallback

தேர்வு நேரம்: ஆதரவும் அழுத்தமும்

image-fallback

உங்களுடைய பதற்றங்களை, பயங்களை உங்கள் குழந்தைகளுக்குத் தருகிறீர்களா?

image-fallback

பெற்றோரின் எதிர்பார்ப்புகளும் பிள்ளைகளின் சுமையும்

image-fallback

பெற்றோர்: தங்கவேட்டை ஆடவேண்டும்

image-fallback

குழந்தைகளைத் தண்டிக்காமல் நல்லொழுக்கத்துடன் வளர்ப்பது எப்படி?

image-fallback

குழந்தையை அடித்தால் அதன் மனநலம் பாதிக்கப்படுமா?

image-fallback

வளர்இளம்பருவப் பிள்ளைகளும் பெற்றோரின் சவால்களும்

image-fallback

குழந்தையின் நடத்தையும் பெற்றோரின் கவலைகளும்

image-fallback

உன்னதம் வேண்டுமா? ஓரளவு சிறப்பாக இருந்தால் போதுமா? தன்னலம் சரியா? தவறா?

image-fallback

வெற்றி எது? தோல்வி எது?

image-fallback

குழந்தைக்கு மனநலப் பிரச்னையா?

image-fallback

பெற்றோரும் மனநலமும்

image-fallback

உங்களுடைய விரக்திகளால், உங்கள் குழந்தையின் மனநலம் பாதிக்கப்படுகிறதா?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org