கவனித்துக்கொள்ளுதல்

கவனித்துக்கொள்ளுதல்
fallback

வயதான நேரத்தில், உடன்பிறந்தோரைக் கவனித்துக்கொள்வது சவால்தான்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனச்சோர்வு அல்லது பதற்றம் கொண்ட துணைவரைக் கையாளுதல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பேட்டி: அவருடைய துணைவருக்கு மனநலப் பிரச்னை இருக்கிறதோ?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

நேர்காணல்: மனநலப் பிரச்னை கொண்ட ஒருவருடன் சிறப்பாகத் தொடர்பு கொள்வது எப்படி?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

பாதிக்கப்பட்டோரைக் கவனித்துக்கொள்ளும் குழந்தைகள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

டிமென்ஷியாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறவர்கள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

கவனித்துக்கொள்ளுதலின் 10 தன்மைகள்

கவனித்துக்கொள்ளுதலின் 10 தன்மைகள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

கவனித்துக்கொள்வோருக்குக் கிடைக்கும் நிதி ஆதரவு

மனநலப் பிரச்னை கொண்டோரைக் கவனித்துக்கொள்வோருக்குப் பலவிதமான ஆதரவுகள் கிடைக்கின்றன

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனநலப் பிரச்னை கொண்டோரின் குடும்பத்தினரும் களங்கத்தைச் சந்திக்கிறார்கள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனச்சோர்வு உள்ள ஒருவருடன் எப்படிப் பேசுவது?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

கவனித்துக்கொள்வோரின் சுமைகளை ஆதரவுக்குழுக்களால் தீர்க்கலாம்

டாக்டர் அனில் பாடில்

கவனித்துக்கொள்வோரின் சுமையைப் புரிந்துகொள்ளவேண்டும்

டாக்டர் அனில் பாடில்

கவனித்துக்கொள்வோருக்கும் ஓய்வு தேவை!

டாக்டர் அனில் பாடில்

பிரகாசமான எதிர்காலங்களை உருவாக்குதல்:பிறரைக் கவனித்துக்கொள்ளுதலின் பொருளாதாரத் தாக்கங்களைக்கையாளுதல்

டாக்டர் அனில் படீல்