சமூகம் மற்றும் மன நலன்

சமூகம் மற்றும் மன நலன்
image-fallback

விழிப்புணர்வு தேவை

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பாராளுமன்றத்தில் மனநலப் பராமரிப்பு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

அனைத்துவிதமான வன்முறைகளும் (பாலியல்ரீதியிலானவை, மற்றவை) ஆற்றலால் தூண்டப்படுகின்றன

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

துயரத்தைச் சமாளிக்க உதவும் ஆதரவுக் குழுக்கள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

மனநலம் என்னும் அறிவு!

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

’டைம்’ இதழின் பாராட்டுப்பெறும் விக்ரம் படேல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

மனநலம்பற்றிப் பிரபலங்கள் பேசவேண்டும்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

மனநலப் பிரச்னைகளைப் பதிவுசெய்தல்: ஊடகங்களின் பொறுப்பு

மனநல பாதிப்பு கொண்டவர்கள் பிறர்மீது வன்முறையைப் பிரயோகிப்பார்கள் என்று மக்கள் நம்புகிறார்கள், ஆனால் உண்மையில், அவர்கள் வன்முறையைச் சந்திப்பதற்குதான் வாய்ப்புகள் அதிகம், அதாவது, மனநிலை நன்றாக உள்ள பிறர், மனநிலை பாதிக்கப்பட்டோர்மீது வன்முறையைப் பிரயோகித்துத் துன்புறுத்துகிறார்கள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனநலம் எல்லாருக்கும் முக்கியம்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

களங்கவுணர்வைக் குறைக்கவேண்டும்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனநலப் பிரச்னைகொண்டோர்மீது பாரபட்சம் வேண்டாம்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org